ASZ campus Aalst kiest voor Mosos
Dr. Véronique Fabré is gynaecoloog aan het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst. Zij verwacht dat de invoering van een nieuw Mosos-systeem de kwaliteit van de zorg aanzienlijk zal verbeteren. Haar tips voor potentiële gebruikers: schakel beleidsmensen in die voeling hebben met de werkvloer en ga op bezoek in andere kraamafdelingen. Verder zeer belangrijk: besteed de nodige aandacht aan opleiding en training, ook van de ICT-afdeling.

In het verleden werkte u op uw afdeling al met een centraal bewakingssysteem. Waarom hebt u nu de keuze gemaakt voor Mosos?
"Er is een zeer groot verschil met het vorige systeem, waarbij alleen de CTG's centraal konden bekeken worden. Met het Mosossysteem beschikken we nu tevens over een elektronisch verloskundig patiëntendossier. Dit zal aan het bed gebruikt worden, zodat de vroedvrouwen dicht bij de parturiënten kunnen blijven en onmiddellijk alle bevindingen kunnen noteren. Dit maakt hun werk efficiënter en patiëntvriendelijker. Wij hadden ook nood aan een centrale bewaking waarin de STAN-gegevens geïntegreerd zijn. Wij gebruiken STAN® in de meerderheid van de arbeiden, op indicatie en bij alle arbeiden met epidurale."


Karin Van Gysegem (links) en Dokter Véronique Fabré van ASZ Aalst


In de voorbereidingsfase tot de aankoop hebt u veel overleg gehad met diverse betrokkenen binnen uw ziekenhuis: de vroedvrouwen, de directie, de afdeling ICT en uw collega's. Uiteindelijk is dit geresulteerd in de bestelling van Mosos. Hoe hebben jullie die voorbereiding aangepakt en hebt u tips voor andere ziekenhuizen die ook overwegen te starten met Mosos?
"We hebben eerst de directie overtuigd van de noodzaak van een nieuw centraal bewakingssysteem. Vroedvrouw Karin Van Gysegem heeft hierin een belangrijke rol gespeeld, aangezien zij de schakel is tussen de werkvloer en de directie. Dan hebben we een aantal leveranciers gecontacteerd en een prijsraming gevraagd voor het systeem zoals wij dit wensten. In deze fase hebben we ook de referentieverpleegkundige ICT Bart De Bisschop aangesproken om de aangeboden producten op 'informatica- inhoud' te vergelijken. Hij kon ook de mogelijkheden tot koppeling met het al bestaande elektronisch prenataal dossier kritisch bekijken. Samen met de hoofdvroedvrouw hebben we andere kraamafdelingen bezocht om de tevredenheid van de gebruikers te toetsen. De belangrijkste tips die ik daarom zou willen meegeven zijn: schakel beleidsmensen in die voeling hebben met de werkvloer en ga op bezoek in andere kraamafdelingen."

Hoe verwacht u dat de implementatie moet verlopen?
"Een aantal vroedvrouwen en een gynaecoloog worden opgeleid door BMA. Ook enkele mensen van de ICT-afdeling nemen hieraan deel, zodat zij het systeem, waarvan zij voor het onderhoud zullen moeten zorgen, goed leren kennen. De opleiding is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch met een aantal uit de realiteit geplukte eigen verloskundige dossiers. De door BMA opgeleide personeelsleden zullen dan in een ICT-oefenlokaal alle vroedvrouwen en gynaecologen opleiden. Ook op de verloskamer komt een oefenopstelling, zodat iedereen volgens noodzaak en tijd hiervan kan gebruikmaken. Enkele weken nadien zal het ASZ campus Aalst online gaan en wordt er niet meer gewerkt met papieren dossiers. De eerste dag zal BMA aanwezig zijn. Nadien zullen extra referentievroedvrouwen ingezet worden."


Bart De Bisschop van ASZ Aalst

Wat verwacht u in de toekomst na de implementatie?
"Ik verwacht in de onmiddellijke toekomst na de implementatie toch wel wat frustraties en terughoudendheid bij een aantal personeelsleden. Maar door het enthousiasme en de inzet van de referentievroedvrouwen zal dit wel in orde komen. We hebben deze groeipijnen ook gevoeld bij de implementatie van STAN."

Wat verwacht u dat de gevolgen zullen zijn van het gebruik van Mosos op gebied van veiligheid op uw afdeling?
 "De foetomaternele bewaking zal geoptimaliseerd worden, aangezien de foetale bewaking en de verloskundige dossiers op alle kamers zullen kunnen worden gevolgd. Door het invullen van de dossiers aan het bed zullen de vroedvrouwen dichter bij de patiënte kunnen blijven, zowel voor, tijdens als na de bevalling. De elektronische registratie maakt het ook eenvoudig om statistische gegevens te extraheren, zodat het eigen beleid kritisch kan bekeken en aangepast worden. De gynaecologen kunnen op afstand de arbeid volgen op de raadpleging en buiten het ziekenhuis via Citrix. Op deze manier is een duidelijkere communicatie tussen de vroedvrouw en de gynaecoloog mogelijk."

Hoe denkt u dat Mosos een hogere kwaliteit van zorg kan bieden?
"Naast de eerder genoemde voordelen is er nog de automatische MVG-registratie, waardoor het papierwerk vermindert en er meer tijd vrijkomt voor echte vroedkundige zorg."